Make your own free website on Tripod.com

Kirjasto

Numerologiaa
Lainauspöytä | Early One Morning | Loitsut | Liemikirjat | Yrtti -ja kasvitieto | Ennustus | Muodonmuutokset | Numerologiaa ja riimuja | Taikuuden historia | Huispaus | Pimeuden voimilta suojautuminen | Taikaolennot | Jästitieto/Astrologia | Tarinat, myytit ja muut | Säännöt ja kirjan julkaisu

Numerologia

(engl. numerology). Numerologia on menetelmä, jonka avulla pyritään kuvaamaan
ihmisten persoonallisuutta, tulevaisuutta ja parisuhteen luonnetta. Näitä
tarkastellaan nimen ja syntymäajan mukaan. Idean isänä pidetään kreikkalaista
Pythagorasta (580–500 eaa.).

Numerokoodausmenetelmiä on useita. Erään mukaan

1 = A J S Ä
2 = B K T Ö
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z

Nimen jokainen kirjain saa taulukon mukaisen arvon. Numeroiden yhteenlaskemista
jatketaan niin kauan kunnes summa on pienempi kuin 10. Esimerkiksi jos Taru
Wiheriölä haluaa laskea nimensä numeroarvon hän saa tulokseksi: (2+1+9+3) +
(5+9+8+5+9+9+2+3+1) = 66; 6 + 6 = 12; 1 + 2 = 3. Jos henkilöllä on useampia etu-
tai sukunimiä, ne tulee ottaa mukaan laskuihin.

Myös tulkintamenetelmiä on erilaisia. Erään mukaan

1 = Yksilöllisyys, riippumattomuus, aloitteellisuus

2 = Tasapaino, yhteistyö

3 = Luovuus, ilo, optimismi

4 = Rakenteet, rajat

5 = Vapaus, muutos, mahdollisuus

6 = Vastuu, rakkaus, harmonia

7 = Tutkiskelu, tieto, yksinäisyys

8 = Kokoaminen, tasapaino, organisaatio

9 = Ihmisyys, humanismi, uhrautuvaisuus

Kuvitteellinen Taru W. näyttäisi siis olevan luova, iloinen ja optimistinen
henkilö. Teoreettista tai empiiristä tutkimusta numerologian parissa ei liene
tehty.

Annie Funur, puuskupuh

Enter supporting content here