Make your own free website on Tripod.com

Kirjasto

Numerologia
Lainauspöytä | Early One Morning | Loitsut | Liemikirjat | Yrtti -ja kasvitieto | Ennustus | Muodonmuutokset | Numerologiaa ja riimuja | Taikuuden historia | Huispaus | Pimeuden voimilta suojautuminen | Taikaolennot | Jästitieto/Astrologia | Tarinat, myytit ja muut | Säännöt ja kirjan julkaisu

Numerologia
Numerologiaan kuuluu kaikenlaista missä on numeroita,
joka tietenkin tarkoittaa sitä että numerologia on hyvin laaja asia.
Numerologiaan kuuluu mm. onnen numerot ja epäonnen numerot, eri matematiikat:
jästi-ja velho matematiikka jotka ovat hyvin erilaiset, varsinkin rahan laskussa.
Onnen numerot voivat olla eri ihmisillä vaikka mitä numeroita, mutta epäonnen numerona pidetään yleensä numeroa 13, joka tietenkin myös voi vaihdella,
monet noidat/velhot/jästit pitävät toki numeroa 13 suurena onnen numerona.

Jästi-ja velhomatematiikalla von hyvin suuri ero rahan laskussa kuten mainittu.
Kun yhteen kaljuunaan menee seitsemäntoista sirppiä ja sirppiin kaksikymmentäyhdeksän sulmua, niin vertaa sitä sitten jästi rahojen laskuun niin ne ovat aivan kauhean erilaiset.

Myös tulkintamenetelmiä on erilaisia. Erään mukaan

1 = Yksilöllisyys, riippumattomuus, aloitteellisuus

2 = Tasapaino, yhteistyö

3 = Luovuus, ilo, optimismi

4 = Rakenteet, rajat

5 = Vapaus, muutos, mahdollisuus

6 = Vastuu, rakkaus, harmonia

7 = Tutkiskelu, tieto, yksinäisyys

8 = Kokoaminen, tasapaino, organisaatio

9 = Ihmisyys, humanismi, uhrautuvaisuus

Numerokoodausmenetelmiä on useita. Erään mukaan

1 = A J S Ä
2 = B K T Ö
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z
 
Nimen jokainen kirjain saa taulukon mukaisen arvon. Numeroiden yhteenlaskemista jatketaan niin kauan kunnes summa on pienempi kuin 10. Esimerkiksi jos Taru Wiheriölä haluaa laskea nimensä numeroarvon hän saa tulokseksi: (2+1+9+3) + (5+9+8+5+9+9+2+3+1) = 66; 6 + 6 = 12; 1 + 2 = 3. Jos henkilöllä on useampia etu- tai sukunimiä, ne tulee ottaa mukaan laskuihin.
 
Tehnyt: Sabriel Wreevy
© Copyright

Kopiointi kielletty!!