Make your own free website on Tripod.com

Kirjasto

Merkurius
Lainauspöytä | Early One Morning | Loitsut | Liemikirjat | Yrtti -ja kasvitieto | Ennustus | Muodonmuutokset | Numerologiaa ja riimuja | Taikuuden historia | Huispaus | Pimeuden voimilta suojautuminen | Taikaolennot | Jästitieto/Astrologia | Tarinat, myytit ja muut | Säännöt ja kirjan julkaisu

Merkurius


Merkurius on Aurinkoa lähin ja pienin aurinkokunnan planeetta. Se
muistuttaa pinnaltaan Kuuta kraattereineen ja sen havaitaan olevan aina
Auringon lähellä. Merkurius on kuuma, kuiva ja käytännössä kaasukehätön
kuollut maankaltainen planeetta.

Merkuriuksen nimi tulee antiikin mytologiasta. Antiikin Roomassa
Merkurius oli varkaiden ja kauppiaiden jumala sekä jumalten
sanansaattaja. Merkurius on tunnettu ainakin sumerilaisten ajoista noin
3000?2000 eaa.Merkuriuksen kiertoaika Auringon ympäri on 88
vuorokautta, ja sen pyörähdysaika on 59 vuorokautta. Pyörähdysajan ja
kiertoajan suhde on siis 2:3 eli Merkuriuksen sanotaan pyörivän
kiertoaikansa suhteen 2:3 resonanssissa. Merkuriuksen akselikallistuma
on 0,01 astetta eli hyvin pieni. Pitkään luultiin planeetan kääntävän
aina saman puolen Aurinkoa kohti, koska harvat mahdolliset
havaintohetket sattuivat planeetan ollessa samassa asennossa keväällä
ja syksyllä. Merkuriuksen kiertorata Auringon ympäri poikkeaa
huomattavasti ympyräradasta. Auringon läheisyys vaikuttaa Merkuriuksen
rataan niin, että radan laskemisessa tarvitaan suhteellisuusteoriaa.
Tosin muiden planeettojen aiheuttamat häiriöt ovat noin kymmenen kertaa
voimakkaampia kuin suhteellisuusteorian vaatimat korjaukset. Eräässä
vaiheessa jotkut uskoivat, että Merkuriuksen radan häiriöt selittyvät
sen radan sisäpuolella kiertävällä planeetalla, Vulkanuksella.
Merkuriuksella ei ole kuita. Tutkijoiden mielestä Merkuriuksen radan
soikeus vaihtelee välillä 0 -- 0,47 miljoonien vuosien aikana. Nyt
soikeus on 0,206 ja Merkuriusen etäisyys vaihtelee välillä 0,31 AU ja
0,47 AU ja planeetan keskietäisyys on 0,387 AUMerkurius on hitaasti
pyörivä pieni terrestrinen sisäplaneetta. Pitkän pyörähdysajan ja
kaasukehän puutteen johdosta lämpötila Merkuriuksen pinnalla vaihtelee
satoja asteita sen mukaan ollaanko päivä- vai yöpuolella.
Pintalämpötila vaihtelee 90 -- 740 kelvinin eli -173 -- +467 °C välillä
sen ollessa keskimäärin 452 kelviniä eli 179 °C. Aurinko on
Merkuriuksesta katsoen keskimäärin 2,5 kertaa niin suuri kuin Maasta
katsoen, mutta tämä Auringon näennäinen läpimitta vaihtelee
huomattavasti, koska Merkuriuksen rata on soikea. Auringonvalo on
Merkuriuksessa 6,5 kertaa kirkkaampaa kuin Maassa ja auringon säteily
on siellä 9,13 kW/m². Aurinko aiheuttaa merkuriukseen vuorovesivoiman
joka on 17% suurempi kuin Kuun vuorovesivoima Maassa. Merkuriuksen
kaasukehä on äärimmäisen ohut, ja sen magneettikenttä on hyvin heikko.
"Kaasukehä" on syntynyt aurinkotuulen irroittamasta pintamateriaalista.
Kaasukehässä on enimmäkseen heliumia, natriumia ja happea sekä pieniä
määriä vetyä ja kaliumia. Kaasun paine on noin 2 miljoonasosan
miljoonasosaa Maan vastaavasta. Kraatterit ovat Merkuriuksen pinnan
silmiinpistävin piirre. Niitä löytyy pinnasta eri kokoisina.
Törmäyskraattereista joista suurin, 1300 km läpimittainen Caloriksen
malja on Kuun laavakenttiä, "meriä", muistuttava rengasmainen
muodostelma. Sen reunusvuoret kohoavat 2 km korkeuteen. Carloriksen
maljan vastakkaisella puolella kuori on rikkoutunut törmäyksen
shokkiaaltojen heijastuttua planeetasta, noin 100 km. läpimittaiselta
alueelta. Merkuriuksessa on myös vuoria, laaksoja, harjanteita,
jyrkänteitä ja tasankoja sekä eri tavoin heijastavia alueita.
Kraattereista lähtee monesti säteittäisiä viiruja. Harjanteiden pituus
on jopa satoja kilometrejä ja vuorten korkeus jopa noin 3 km. Tämän
mukaan Merkurius on melko tasainen paikka. Vuorten oletetaan syntyneen
Merkuriuksen kutistuessa 0,1%. Merkuriuksessa on saattanut olla
tulivuoria mutta tämä ei ole varmaa. Jotkut tutkijat väittävät
havainneensa Merkuriuksen napa-alueilta merkkejä jäästä, jota olisi
kraatterien pohjalla.


Tehnyt: Elena Wu, puuskupuh

Enter content here

Enter content here

Enter supporting content here