Make your own free website on Tripod.com

Kirjasto

Muinaiset riimut
Lainauspöytä | Early One Morning | Loitsut | Liemikirjat | Yrtti -ja kasvitieto | Ennustus | Muodonmuutokset | Numerologiaa ja riimuja | Taikuuden historia | Huispaus | Pimeuden voimilta suojautuminen | Taikaolennot | Jästitieto/Astrologia | Tarinat, myytit ja muut | Säännöt ja kirjan julkaisu

MUINAISET RIIMUT
Muinaiset riimut ovat alunperin puulle kehitetty kirjoitusmenetelmä.Erityisesti
germaaniset kansat hyödynsivät näitä 200-luvulta aina 1100-luvulle.Jästit
kuitenkin unohtivat pääosin tämän velhojen kehittämän kirjoitusmenetelmän
kristinuskon tullessa,koska sitä pidettiin pakanallisena.Pohjoismaissa
riimukirjoitusta käytettiin aina 1500-luvulle asti.

Vanhempi ns. germaaninen riimusto sisälsi 24 merkkiä,mutta 800-luvulla jästit
vähensivät niiden määrän kuuteentoista.Tämä lisäsi niiden epäselvyyttä
ennestään,koska yhdellä riimulla oli nyt tusinoittain eri merkityksiä.

Velhoille riimukirjoituksen taidosta on vielä nykyäänkin hyötyä.Monet vanhat
kirjat ovat vain riimukirjoituksella ja jos haluaa varmistaa ettei kukaan jästi
vain lue kirjettäsi jos pöllö esim. hukkaa sen.

Riimut jaetaan kolmeen "perheeseen"on Freyrin riimuperhe,Tyrin riimuperhe ja
Hagalin riimuperhe.Jokaiseen kuuluu 8 riimua.Alla on esittely jokaisesta
ryhmästä ja yhdestä siihen kuuluvasta riimusta.Nämä riimut kuuluvat 24 riimun
riimustoon.


Freyrin riimuperhe sai nimensä hedelmälli
syyden jumala Freyriltä.Tähän riimuperheeseen
kuuluvat:Feoh,Ur,Thorn,Ansur,Rad,Ken,Gyfu ja Wyn.

Rad,Raido
Raido voi merkitä pyörää,ratsastusta tai matkaa,mutta sillä on myös syvällisempi
merkitys.Ratsastukseen kuuluu myös liike että suunta.Rad vois siis viitata
elämän matkaan tai henkiseen kyselyyn.Se voi tarkoittaa myös viestien
lähettämistä ja vastaanottamista,viisasta neuvoa tai elämänpyörää.

Kristy Hadika, Puuskupuh